Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Zachęcam do zapoznania się z kolejnym numerem „Kardiologii po Dyplomie”.

Migotanie przedsionków jest najczęstszą arytmią serca występującą nawet u 2% populacji ogólnej. Czy regularny intensywny wysiłek fizyczny, wyczynowe uprawianie sportu zwiększa ryzyko jego wystąpienia? O tym problemie pisze prof. Elżbieta Katarzyna Biernacka z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Inwazyjna koronarografia, tomografia komputerowa tętnic wieńcowych oraz rezonans magnetyczny serca mogą zostać wykorzystane w diagnostyce choroby wieńcowej. Badań nie wykonuje się jednak każdemu pacjentowi. Jak uniknąć błędnych skierowań, które mogą powodować niediagnostyczny wynik badania lub wywołać groźne działania niepożądane? O tym przeczytają Państwo w artykule lek. Rafała Wolnego i prof. Zbigniewa Chmielaka z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Bezelektrodowe stymulatory serca to nowe metody elektroterapii, dzięki którym można uniknąć powikłań związanych z wszczepianymi tradycyjnie elektrodami. Takie zabiegi wykonano już w dwóch polskich ośrodkach. Informacje o wskazaniach do tej nowej terapii znajdą Państwo w artykule lek. Karoliny Adamczyk oraz dr. hab. Radosława Lenarczyka ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Autorzy z tego samego ośrodka – dr hab. Marek Gierlotka, prof. Mariusz Gąsior oraz prof. Lech Poloński – dokonują przeglądu piśmiennictwa i przytaczając dane z Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, dyskutują nad optymalnym czasem stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej po ostrym zespole wieńcowym. Problem ten jest ciągle aktualny ze względu na zmieniające się rodzaje wszczepianych stentów oraz pojawianie się nowych leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych.

Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe przyjmuje znaczna część chorych leczonych przez kardiologa. Informacje o ryzyku krwotocznym i innych niepożądanych zdarzeniach w czasie stosowania różnych związków pochodzą z dużych badań klinicznych. Działania niepożądane mogą być łagodne, ale i groźne dla życia. Chory z groźnymi powikłaniami krwotocznymi nierzadko trafia na oddział chirurgiczny lub neurochirurgiczny. Inny problem stanowią chorzy wymagający pilnej lub nagłej operacji, którzy są w trakcie takiej farmakoterapii. Cennymi dla nas, kardiologów, uwagami na ten temat podzielił się chirurg prof. Jacek Wroński z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Równie często stosowane są statyny, które także mogą wywoływać działania niepożądane, czasem niebezpieczne. O monitorowaniu leczenia statynami pisze dr hab. Marlena Broncel z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr Jacek Sawicki oraz prof. Marek Kuch z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego omawiają w swoim artykule problemy kardiologiczne u chorych na cukrzycę. Przedstawiają aktualne wytyczne dotyczące postępowania m.in. w ostrym zespole wieńcowym i niewydolności serca oraz wskazania do rewaskularyzacji w stabilnej chorobie wieńcowej.

Przewlekle przyspieszona częstość akcji serca jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w całej populacji. Utrzymująca się tachyarytmia może przyczyniać się do rozwoju rozstrzeniowej kardiomiopatii. Dr Radosław Nowak, lek. Marcin Pajkowski oraz dr hab. Marcin Gruchała z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kanwie ciekawego przypadku omawiają zagadnienie postępowania w kardiomiopatii tachyarytmicznej.

O zasadach postępowania z chorym kardiologicznym po chemio- i radioterapii przeczytamy w prezentowanej w tym numerze drugiej części artykułu prof. Tomasza M. Rywika i wsp. z Instytutu Kardiologii w Warszawie i Centrum Onkologii w Warszawie.

Zachęcam również do zapoznania się z ciekawym przypadkiem prezentowanym przez lek. Agnieszkę Jakubiak i wsp. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także stałymi działami „Przypadki EKG” i „Diagnostyka zagadki echo”.

Do góry