Kardiologia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2016

Spis treści

03/2016
Słowo wstępne
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Najczęstsze błędy
Przypadek kliniczny
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo