Kardiolog przejmuje pacjenta od kardiologa dziecięcego – problemy niekardiologiczne

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; e-mail: miroslaw.kowalski@ikard.pl

Populacja GUCH (grown-up congenital hearts) staje się bardzo ważną częścią praktyki kardiologicznej. W artykule zrezygnowano z charakterystyki poszczególnych wad serca u osób w wieku dorosłym na rzecz uwypuklenia problemów, jakie towarzyszą tej populacji. W bieżącym numerze dyskutowane są problemy niekardiologiczne, w kolejnym przedstawione będą powikłania bezpośrednio związane ze stanem układu krążenia.

Wprowadzenie

Korekcja wad wrodzonych serca należy do najbardziej znaczących osiągnięć kardiologii i kardiochirurgii ostatnich dziesięcioleci. Udoskonalone sposoby leczenia sprawiły, że średnia śmiertelność operacyjna zmniejszyła się z 15% do 5%,1 a średni wiek osób żyjących z wadą wrodzoną istotnie wzrósł.2 Doprowadziło to do powstania nowej populacji chorych, nazywanej z angielskiego „grown-ups with congenital heart disease – GUCH”. Populację tę zauważyła Jane Somerville i stworzyła w National Heart Hospital w Londynie jeden z pierwszych oddziałów przeznaczonych dla dorosłych z wadą wrodzoną.3 Pionierski eksperyment Pani Profesor okazał się niemal proroczy. Populacja GUCH staje się bardzo ważną częścią praktyki kardiologicznej. O randze problemu stanowi zarówno liczebność grupy – według szacunkowych danych sięgającej niemal 2 milionów osób w Europie,4 jak i specyfika prowadzonej opieki.

Charakterystyka grupy, zasady prowadzenia opieki, chorobowość

GUCH prezentują szeroki zakres problemów anatomiczno-klinicznych. Większość pacjentów z wadą wrodzoną serca była poddana leczeniu chirurgicznemu lub interwencyjnemu. Mimo często skutecznych zabiegów korekcji występują u tych osób rezydualne nieprawidłowości, niewydolność serca, arytmie, infekcyjne zapalenie wsierdzia, współistniejące wady nabyte, a nawet choroba niedokrwienna serca. Długą listę problemów kardiologicznych uzupełniają powikłania neurologiczne, pulmonologiczne, gastrologiczne, zaburzenia emocjonalne i intelektualne. Młodych dorosłych, stanowiących gros populacji GUCH, należy stale edukować i pomagać im. W tym okresie życia pojawiają się bowiem zachowania mogące być uważane – przynajmniej w części – za ryzykowne (kolczykowanie, tatuaże). Podejmowana jest aktywność seksualna, prowadzona jest intensywna aktywność sportowa, podróżnicza, edukacyjna, podejmowane są próby znalezienia stałej pracy.

Wiedza pacjentów o swojej chorobie nie jest rozległa. Specjalistycznemu leczeniu kardiologicznemu i kardiochirurgicznemu wieku dziecięcego nie zawsze towarzyszy poradnictwo psychologiczne, genetyczne czy zawodowe. Pacjenci czują intuicyjnie, że za...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Aktywność fizyczna

Wrodzona wada serca nie dotyka pacjentów tylko fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie i społecznie. Przyjmuje się, że jakość życia (QoL – [...]

Jakość życia

Wrodzona wada serca nie dotyka pacjentów tylko fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie i społecznie. Przyjmuje się, że jakość życia (QoL – [...]

Edukacja, zatrudnienie, kariera zawodowa

Pacjenci z wrodzoną wadą serca mają gorsze wyniki w nauce, bywają mniej efektywni w swoich miejscach pracy, budują mniej satysfakcjonujące więzi [...]

Planowanie rodziny

Aktywność seksualna jest znaczącą składową jakości życia w młodym wieku. Choć proces uświadomienia możliwości prowadzenia życia seksualnego należy rozpocząć wcześnie, temat [...]

Ciąża

Ponieważ populacja GUCH jest coraz liczniejsza, więcej jest kobiet planujących ciążę i zachodzących w nią. Większość kobiet z GUCH dobrze toleruje [...]

Ubezpieczenie na życie

Charakteryzując problemy, jakie mogą dotyczyć populacji GUCH, warto także wspomnieć o kredytach hipotecznych i ubezpieczeniach na życie. Okazuje się, że część [...]
Do góry