Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2016

Spis treści

04/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Najczęstsze błędy
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Przypadek kliniczny
Diagnostyka zagadki echo
Przypadki ekg