Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2016

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Najczęstsze błędy
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Przypadek kliniczny
Diagnostyka zagadki echo
Przypadki ekg