Diagnostyka zagadki echo

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; e-mail: miroslaw.kowalski@ikard.pl

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

W Echoporadzie przedstawiam problem pacjenta po operacji wszczepienia dwóch sztucznych zastawek w ujście mitralne i aortalne. Obecny problem chorego nie ma jednak związku z zabiegiem. Zastawki generują niewielkie gradienty przepływu i nie rejestruje się innych objawów dysfunkcji. Na problem wady zastawkowej nałożyły się: tętniakowate poszerzenie aorty wstępującej, choroba niedokrwienna serca, przebyty zawał. Pojawiła się także i nasiliła niedomykalność trójdzielna z ciśnieniem skurczowym w jamie prawej komory około 55 mmHg. Czy fala zwrotna trójdzielna jest powodem występującej u chorego kacheksji? Czy można pacjenta poddać kolejnej rozległej operacji? Na te pytania próbuję odpowiedzieć w Echoporadzie. Tekst Echoporady odnosi się również do problemu artefaktów i ich znaczenia w diagnostyce ultradźwiękowej. Tego problemu nie poruszałem dotąd na łamach zagadek.

Echoszarada natomiast to nieprawidłowości stwierdzane u młodej kobiety po korekcji wady wrodzonej serca. Nieprawidłowości dotyczą zarówno struktur implantowanych (homograft płucny), jak i natywnych, struktur prawego serca i lewego. Proszę o ich identyfikację i życzę ciekawej lektury.

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pacjent 62-letni przebył w połowie lat 80. XX wieku operację implantacji dwóch sztucznych zastawek w ujście mitralne i aortalne. Pod koniec lat 90. był poddany zabiegowi wszczepienia układu stymulującego z powodu bloku przedsionkowo-komorowego. Wy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Jaki czynnik, biorąc pod uwagę zamieszczone ryciny, wydaje się najpoważniejszy? Czy w trakcie licznych zabiegów elektrofizjologicznych wszczepiono choremu układ resynchronizujący?{{{|Rycina 1}}} [...]

Odpowiedź do Echoporady:

W badaniu stwierdza się kilka nieprawidłowości, które można uznać za poważne. Jedną z nich jest tętniakowate poszerzenie aorty wstępującej sięgające łuku. [...]
Do góry