Diagnostyka zagadki echo

Echoszarada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; e-mail: miroslaw.kowalski@ikard.pl

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozwiązanie Echoszarady:

Do góry