Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy Państwu powakacyjny numer „Kardiologii po Dyplomie”, już po dużych kongresach kardiologicznych – ESC w Rzymie i PTK w Poznaniu. Nowe wytyczne ESC przedstawione na tych kongresach dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków, dyslipidemii, niewydolności serca oraz w prewencji schorzeń sercowo-naczyniowych będą podstawą następnych opracowań w naszym piśmie. Warto również wspomnieć o dokumencie ESC będącym opracowaniem ekspertów na temat kardiotoksyczności terapii onkologicznej.

Zespół autorów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu omawia zasady postępowania w ostrej niewydolności serca z uwzględnieniem aktualnych rekomendacji ESC oraz własnych doświadczeń w stosowaniu najnowszych metod wspomagania serca.

Kolejny artykuł jest poświęcony lekom przeciwpłytkowym. Na ten temat nigdy dość informacji. Tym razem autorzy ze Szczecina, dr Szymon Olędzki i wsp., przedstawiają na kanwie rekomendacji propozycję personalizacji terapii u chorych z grupy szczególnie dużego ryzyka zakrzepowego i/lub krwotocznego. Zagadnienie pozostaje otwarte, ponieważ oznaczanie reaktywności płytek nie jest postępowaniem rutynowym.

Przezskórna metoda wszczepiania zastawki aortalnej rozwija się na świecie bardzo szybko. W naszym kraju corocznie zwiększa się liczba zabiegów, ale wiemy, że populacja chorych, którzy mogliby skorzystać z tej stosunkowo małoinwazyjnej metody, jest kilkakrotnie większa niż liczba zabiegów. Mało jednak mówi się o możliwych powikłaniach tych małoinwazyjnych procedur. Artykuł prof. Andrzeja Ochały i wsp. z Katowic uświadamia nam powikłania zabiegu i zawiera dane literaturowe o ich rodzaju.

W niniejszym numerze kontynuujemy temat prowadzenia przez kardiologa dorosłego z wrodzoną wadą serca przekazanego z kardiologicznej poradni dziecięcej. Z takimi chorymi będziemy mieli do czynienia coraz częściej, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat dożywalność do dorosłości znacznie się zwiększyła (obecnie ocenia się tę populację na ok. 80 tys. osób). Z tego względu zagadnienia poruszane w artykule prof. Mirosława Kowalskiego są niezwykle aktualne.

Osoby przygotowujące się do egzaminu z kardiologii lub interny na pewno będą usatysfakcjonowane treścią artykułu prof. Marzenny Zielińskiej i dr. Michała Kacprzaka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o pułapkach szybkiej diagnostyki bólu w klatce piersiowej. Przykłady elektrokardiogramów przypominają, że nie zawsze przyczyną zaburzeń repolaryzacji jest ostry zespół wieńcowy.

Artykuł dr. Michała Kałowskiego oraz prof. Krzysztofa Wranicza z Łodzi jest praktycznym przewodnikiem na temat podstaw wszczepiania stymulatorów, defibrylatorów oraz urządzeń resynchronizujących, opisującym zarówno historyczne początki, jak i procedury oraz ich powikłania.

O arytmiach komorowych i ich diagnostyce z użyciem rezonansu magnetycznego dowiemy się z artykułu dr Katarzyny Małaczyńskiej-Rajpold i wsp. z Poznania.

Na każdym oddziale kardiologicznym spotykamy się ze złożonymi przypadkami chorych, u których proces terapeutyczny jest trudny i wymaga wielokierunkowej diagnostyki, konsultacji specjalistów innych dziedzin i niekiedy kilkakrotnych hospitalizacji. Dr Radosław Chądzyński i wsp. z Warszawy opisują taki przypadek przetrwałego migotania przedsionków.

Niezawodny doc. Krzysztof Szydło prezentuje bogato ilustrowany zapisami EKG artykuł o arytmiach w zespole wydłużonego QT typu siódmego oraz drugi artykuł wspólnie z dr. Marcinem Witą o zespołach wydłużonego i skróconego QT.

Do góry