Kardiologia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2016

Spis treści

05/2016
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Temat numeru
Najczęstsze błędy
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Przypadek kliniczny
Przypadki ekg