Kardiologia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2016

Spis treści

05/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Najczęstsze błędy
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Przypadek kliniczny
Przypadki ekg