Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Small 16340


Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowe preparaty na polskim rynku

Awerpil (ramipryl) tabl. 2,5 mg 30 szt.

Wskazania. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Zapobieganie chorobom ukł. sercowo-naczyniowego (zmniejszenie chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawną chorobą ukł. sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar bądź choroba naczyń obwodowych w wywiadzie), cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: początkowy okres cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej rozpoznany na podstawie mikroalbuminurii, jawna nefropatia cukrzycowa stwierdzona na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, jawna nefropatia kłębuszkowa o etiologii in. niż cukrzycowa rozpoznana na podstawie białkomoczu ≥3 g/dobę. Leczenie objawowej niewyd. serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca – leczenie włączyć w okresie >48 h od wystąpienia ostrego zawału serca.

Eptifibatide Accord (eptyfibatyd) roztw. do inf. 0,75 mg/mL – 1 fiol., roztw. do wstrzyk. 2 mg/mL – 1 fiol.

Wskazania. Zapobieganie wystąpieniu wczesnego zawału serca u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca bez załamka Q, z ostatnim epizodem bólu w klatce piersiowej występującym w ciągu 24 h i zmianami w obrazie EKG lub zwiększeniem aktywności enzymów wskaźnikowych zawału serca. Leczenie jest prawdopodobnie najbardziej korzystne u pacjentów z dużym ryzykiem zawału serca w ciągu 3-4 dni po wystąpieniu ostrych objawów dławicy piersiowej, w tym np. u pacjentów, którzy prawdopodobnie zostaną poddani wczesnej przezskórnej angioplastyce wieńcowej. Preparat jest przeznaczony do stosowania z ASA i niefrakcjonowaną heparyną, o ile nie ma przeciwwskazań do ich stosowania.

Nowości na liście refundacyjnej

Awalone (walsartan) tabl. powl. 80 mg 28 szt. i tabl. powl. 160 mg 28 szt. (we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, również dla seniorów).

Carzap HCT (kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd) tabl. 32 mg/12,5 mg 28 szt. i tabl. 32 mg/25 mg 28 szt. (we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, również dla seniorów).

Ivisart (walsartan) tabl. powl. 80 mg 28 szt. (we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, również dla seniorów).

Telhyd (telmisartan i hydrochlorotiazyd) tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt., tabl. 80 mg/ 12,5 mg 28 szt. i tabl. 80 mg/25 mg 28 szt. (we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, również dla seniorów).

Do góry