DARMOWA DOSTAWA w sklepie |
Użyj kodu DOSTAWA | Tylko do: 24.04


Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2017

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg
Leki