Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2017

Spis treści

02/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg
Leki