Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowe preparaty na polskim rynku i nowości na liście refundacyjnej

Almiden (amlodypina) tabl. 5 mg 30 szt., 60 szt., 90 szt. i tabl. 10 mg 30 szt., 60 szt.

Wskazania. Nadciśnienie tętnicze. Przewlekła stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa dławica piersiowa (Prinzmetala).

Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach; we wskazaniu pozarejestracyjnym (off label): objaw Raynauda związany z twardziną układową – leczenie pierwszoliniowe oraz bezpłatnie dla seniorów >75 r.ż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).

Betaxomyl (betaksolol) tabl. powl. 20 mg 28 szt.

Wskazania. Pierwotne nadciśnienie tętnicze. Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.

Bicardiol (bisoprolol) tabl. powl. 2,5 mg 28 szt., 30 szt. i 56 szt.; tabl. powl. 5 mg 28 szt., 30 szt., 56 szt. i 90 szt.; tabl. powl. 10 mg 30 szt. i 90 szt.
Wskazania. Leczenie: nadciśnienia tętniczego; stabilnej, przewlekłej dławicy piersiowej; stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z osłabioną czynnością skurczową lewej komory – w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi oraz, w razie konieczności, glikozydami naparstnicy.

Candesartan Genoptim (kandesartan cyleksetylu) tabl. 8 mg 28 szt. i tabl. 16 mg 28 szt.

Wskazania. Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Leczenie dorosłych z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory ≤40%), jeśli inhibitory ACE nie są tolerowane lub jako lek...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowe preparaty na polskim rynku i nowości na liście refundacyjnej

Almiden (amlodypina) tabl. 5 mg 30 szt., 60 szt., 90 szt. i tabl. 10 mg 30 szt., 60 szt.

Leki, które nie są już refundowane

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev (telmisartan + hydrochlorotiazyd): tabl. 40 mg/ 12,5 mg 30 szt. i 60 szt.; tabl. 80 mg/12,5 mg 30 szt. [...]

Do góry