Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2017

Spis treści

06/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Tajniki echokardiografii
Przypadek kliniczny
Przypadki ekg
Leki