Tajniki echokardiografii

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zastosowanie kieszonkowych ultrasonografów u pacjentów z chorobami układu krążenia

lek. Dominika Filipiak-Strzecka
Tomasz Stanisławski
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego, Łódź

Adres do korespondencji: lek. Dominika Filipiak-Strzecka, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego, Łódź, e-mail: dominika.filipiak@gmail.com

Opis przypadku 1

Mężczyzna, 58 lat, zgłosił się do izby przyjęć z powodu występującej od kilku godzin duszności spoczynkowej i bólu w klatce piersiowej nasilającego się przy wdechu. W wywiadzie zgłaszał okresowy ból i obecny od kilku dni obrzęk prawej kończyny dolnej. W badaniu przedmiotowym: niewielki obrzęk prawej stopy, bez zaczerwienienia, nadmiernego ucieplenia, tkliwości palpacyjnej w obrębie całej kończyny. W skali Wellsa pacjent uzyskał 4,5 pkt, w zmodyfikowanej skali genewskiej – 5 pkt, co kwalifikowało go do grupy pośredniego prawdopodobieństwa zatorowości płucnej.

W związku ze zgłaszanymi przez chorego dolegliwościami w warunkach izby przyjęć wykonano 4-punktowy test uciskowy z wykorzystaniem kieszonkowego ultrasonografu (PSID – pocket-size imaging device). Wykazał on obecność materiału zatorowego w prawej żyle udowej (ryc. 1). W skróconym badaniu echokardiograficznym, również z wykorzystaniem PSID, stwierdzono poszerzenie prawej komory, zarówno w projekcji koniuszkowej 4-jamowej, jak i przymostkowej w osi długiej (ryc. 2). Jako że stan kliniczny pacjenta był stabilny, wykonano tomografię komputerową tętnic płucnych, która potwierdziła rozpoznanie zatorowości płucnej. Chorego przyjęto do Kliniki Kardiologii i wdrożono leczenie przeciwkrzepliwe, które doprowadziło do ustąpienia objawów.

Opis przypadku 2

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Przedstawione przypadki ilustrują zastosowanie kieszonkowych ultrasonografów w praktyce klinicznej u pacjentów z chorobami układu krążenia. Dostępność sond sektorowych i liniowych pozwala [...]

Do góry