Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowe preparaty na polskim rynku i nowości na liście refundacyjnej

Carvedilol Genoptim (karwedylol) tabl. powl. 6,25 mg 30 szt., tabl. powl. 12,5 mg 30 szt. i tabl. powl. 25 mg 30 szt.

Wskazania. Leczenie stabilnej postaci łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowego leczenia podstawowego inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi i digoksyną u pacjentów z prawidłową objętością wewnątrznaczyniową. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Profilaktyka stabilnej dusznicy bolesnej. Leczenie pacjentów po przebytym zawale serca ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory (LVEF ≤40%).

Refundacja. We wskazaniu: udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II-IV; we wskazaniu pozarejestracyjnym: zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL – u dzieci do 18 r.ż. oraz bezpłatnie dla seniorów >75 r.ż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).

Clopidogrel Bluefish (klopidogrel) tabl. powl. 75 mg 28 szt.

Wskazania. Profilaktyka powikłań zakrzepowych w miażdżycy u dorosłych pacjentów z zawałem serca (od kilku do <35 dni po zawale), udarem niedokrwiennym mózgu (od 7 dni do <6 mies.) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych; ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca bez załamka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia się stent w czasie PCI, w skojarzeniu z ASA; ostrym zawałem serca z uniesieniem ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo, kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego. Profilaktyka powikłań zakrzepowych w miażdżycy i zakrzepowo-zatorowych (w tym udaru), w skojarzeniu z ASA, u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków i min. 1 czynnikiem ryzyka powikłań naczyniowych, u których leczenie antagonistami witaminy K nie może być zastosowane, a ryzyko krwawienia jest niewielkie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowe preparaty na polskim rynku i nowości na liście refundacyjnej

Carvedilol Genoptim (karwedylol) tabl. powl. 6,25 mg 30 szt., tabl. powl. 12,5 mg 30 szt. i tabl. powl. 25 mg 30 szt. [...]

Leki, które nie są już refundowane

Damloc (amlodypina) tabl. 5 mg 30 szt. i tabl. 10 mg 30 szt.

Do góry