Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Stan przedegzaminacyjny
Przypadki ekg
Leki