Przypadek kliniczny

Siedemnastoletni pacjent z nadciśnieniem tętniczym

dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. UJ
lek. Jan Pęksa
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. UJ, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, ul. Kopernika 17, 31-501, Kraków; e-mail: katarzyna.stolarz-skrzypek@uj.edu.pl

Opis przypadku

Siedemnastoletni uczeń szkoły średniej został skierowany do przyklinicznej poradni nadciśnienia tętniczego przez pediatrę w celu dalszej diagnostyki rozpoznanego około 2 tygodni wcześniej nadciśnienia tętniczego. Pacjent zgłasza okresowo podwyższone ciśnienie tętnicze do wartości około 160/100 mmHg z towarzyszącymi bólami głowy, występujące w ostatnich 2 tygodniach. Wcześniej również pojawiały się u niego skoki ciśnienia tętniczego krwi, ale były one mniejsze – do wartości ok. 140-150/80 mmHg.

Wywiad

Pacjent ma alergię na pyłki, trawy, roztocze kurzu domowego. Przechodził odczulanie w 2014 roku. W 2012 roku przebył wstrząśnienie mózgu spowodowane uderzeniem piłką podczas aktywności sportowej. Nastolatek nie pali tytoniu, alkohol pije sporadycznie – maksymalnie 2 piwa w tygodniu, nie przyjmuje substancji psychoaktywnych. Prowadzi mało aktywny tryb życia – trenuje na siłowni mniej więcej raz w tygodniu.

Ojciec pacjenta choruje na nadciśnienie tętnicze.

Siedemnastolatek przyjmuje obecnie zlecony przez lekarza pediatrę inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE – angiotensin-converting enzyme): cylazapryl w dawce 1 mg raz dziennie. Poza tym preparatem nie zażywa innych leków.

Przeprowadzono diagnostykę nadciśnienia tętniczego.

Badanie przedmiotowe

Stan ogólny pacjenta jest dobry. Jego BMI wynosi 26,9 kg/m2. Akcja serca jest miarowa o częstości ok. 70/min. Tony serca są czyste, głośne, o prawidłowej akcentacji. Osłuchowo nad polami płucnymi występuje szmer pęcherzykowy prawidłowy, obustronnie symetryczny. Brzuch jest miękki, niebolesny, bez wyczuwalnych oporów, perystaltyka zachowana. Ciśnienie tętnicze krwi wynosi 153/83 mmHg na ramieniu lewym i 155/82 mmHg na ramieniu prawym (średnia z 2 pomiarów w odstępach dwuminutowych). Poza tym bez odchyleń od normy w badaniu fizykalnym.

Elektrokardiogram

Rytm zatokowy miarowy o częstości ok. 70/min. Oś pośrednia. Bez cech niedokrwienia mięśnia sercowego lub przerostu lewej komory.

RTG klatki piersiowej

Płuca bez zagęszczeń i zmian ogniskowych. Rysunek naczyniowy płuc znormalizowany. Serce w normie.

Badanie echokardiograficzne

Prawidłowe wymiary jam serca. Przegroda międzykomorowa 9 mm, ściana tylna 10 mm. Brak istotnych niedomykalności zastawek serca. Kurczliwość serca prawidłowa. Frakcja wyrzutowa lewej komory EF ok. 65 %. Osierdzie bez zmian.

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej z oceną tętnic nerkowych

Podczas oceny narządów jamy brzusznej nie uwidoczniono patologii. W kolorowym badaniu duplex doppler aorty brzusznej i tętnic nerkowych nie stwierdzono odchyleń od normy. Uwidoczniono pojedynczą prawą i lewą tętnicę nerkową – maksymalna prędkość p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej z oceną tętnic nerkowych

Podczas oceny narządów jamy brzusznej nie uwidoczniono patologii. W kolorowym badaniu duplex doppler aorty brzusznej i tętnic nerkowych nie stwierdzono odchyleń [...]

Wybór schematu terapii farmakologicznej

Do momentu otrzymania wyniku zleconego całodobowego ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring) oraz innych badań utrzymano leczenie [...]

Wizyta kontrolna po 3 tygodniach

Nadciśnienie tętnicze pierwotne I stopnia. Nadwaga.

Rozpoznanie

Nadciśnienie tętnicze pierwotne I stopnia. Nadwaga.

Omówienie

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną, której częstość występowania zwiększa się wraz z wiekiem.1 Wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje liniowy związek ze śmiertelnością [...]

Do góry