Tajniki echokardiografii

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory

dr n. med. Rafał Dankowski1
dr n. med. Wioletta Sacharczuk2
prof. dr n. med. Andrzej Szyszka1

1II Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2Szpital im. Św. Jana Pawła II, Centrum Medyczne HCP w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr n. med. Rafał Dankowski; II Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701; e-mail: rafaldan@gmail.com

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje zawarte w aktualizacjach wytycznych oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, przygotowanych przez European Association of Cardiovascular Imaging i American Society of Echocardiography.

Wprowadzenie

Badanie echokardiograficzne (echo) stanowi obecnie podstawowe narzędzie służące ocenie anatomii i funkcji serca, umożliwiające prowadzenie diagnostyki oraz kontroli leczenia. Na podstawie wyniku echo podejmujemy decyzje terapeutyczne, często mające istotne konsekwencje dla pacjenta, takie jak o wszczepieniu urządzenia (np. kardiowertera-defibrylatora) czy protezy zastawki. W niektórych sytuacjach sięgamy po inne narzędzia obrazowania, na przykład rezonans magnetyczny (MR), nie zmienia to jednak znaczenia echokardiografii w kardiologii.

W ostatnich latach europejskie i amerykańskie towarzystwa echokardiograficzne (European Association of Cardiovascular Imaging [EACVI] i American Society of Echocardiography [ASE]) wspólnie przygotowały aktualizację wytycznych dotyczących oceny funkcji skurczowej1 i rozkurczowej lewej komory.2 Postaramy się przybliżyć Czytelnikom najważniejsze nowości zawarte w obu dokumentach.

Ocena funkcji skurczowej lewej komory

Uaktualnienie zaleceń dotyczących oceny funkcji skurczowej lewej komory podyktowane było ugruntowaniem pozycji nowych technik i uzyskaniem nowych danych dotyczących wartości referencyjnych na podstawie dużych baz danych. W praktyce klinicznej zagościły obrazowanie trójwymiarowe (3D) w czasie rzeczywistym, nazywane również echokardiografią 4D, oraz ocena deformacji (inaczej odkształcenia; strain) mięśnia sercowego. Druga z technik, w odróżnieniu od wcześniejszych możliwości oceny odkształcenia przy użyciu dopplera tkankowego, wykorzystuje metodę śledzenia markerów akustycznych (STE – speckle tracking echocardiography) w badaniu dwuwymiarowym (2D strain). Obie nowości coraz częściej znajdują zastosowanie praktyczne w różnych sytuacjach klinicznych.

Pomiary liniowe

Poprzednie rekomendacje dotyczące oceny jam serca opublikowane w 2005 roku3 opisywały szczegółowo zasady pomiarów liniowych w oparciu o technikę jedno- (M-Mode) i dwuwymiarową (2D). Postęp techniczny, jaki się dokonał w zakresie obróbki obrazu ora...

Pomiary objętościowe w ocenie funkcji skurczowej lewej komory

Ocena objętości lewej komory na podstawie pomiarów liniowych obecnie jest metodą niepolecaną, głównie z powodu nieprawidłowych założeń dotyczących jej geometrii w metodzie Teichholza i Quiñonesa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ocena funkcji regionalnej lewej komory

Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory

W porównaniu z oceną funkcji skurczowej ocena rozkurczu lewej komory jest dużo trudniejsza. Wynika to częściowo ze złożoności tego okresu cyklu [...]

Podstawowe informacje patofizjologiczne dotyczące diastole

Elementem oceny funkcji rozkurczowej wprowadzonym w poprzednich wytycznych z 2009 roku była ocena ciśnienia napełniania lewej komory (left ventricular filling pressure). [...]

Nowe techniki w ocenie funkcji rozkurczowej lewej komory

Wraz z rozwojem echokardiografii badano różne nowe wskaźniki mogące znaleźć zastosowanie w ocenie funkcji rozkurczowej. Szczególne nadzieje budzą techniki wykorzystujące ocenę [...]

Podsumowanie

W ostatnich latach wraz z upowszechnianiem się nowych technik ocena funkcji lewej komory jest coraz dokładniejsza. W przypadku oceny funkcji skurczowej [...]

Do góry