Przypadki ekg

Kilka ciekawych przypadków – Kasprowisko 2020

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • W artykule opisano dwa przypadki zaczerpnięte z wykładów odbywających się podczas XXVI Konferencji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kasprowisko 2020, a dotyczące przebiegającego bezobjawowo, trudnego do rozpoznania napadowego migotania przedsionków

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

W dniach 4-7 marca odbyła się kolejna, XXVI już Konferencja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zgodnie z tradycją w Zakopanem. Te doroczne spotkania mają ugruntowaną pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku konferencji o tematyce kardiologicznej i – co nas cieszy – z roku na rok wzrasta liczba zarówno uczestników, jak i wykładowców, pojawiają się nowe sesje naukowe i warsztatowe.

Dość dużo miejsca poświęcono problematyce migotania przedsionków (AF – atrial fibrillation), arytmii, o której już wielokrotnie mówiliśmy na łamach naszego czasopisma. Jednak specyfika tej arytmii, najczęściej występującej po ektopowych zaburzeniach rytmu serca (pojedyncze pobudzenia dodatkowe nadkomorowe i/lub komorowe), powiedzmy sobie jednoznacznie – arytmii złośliwej i podstępnej, wręcz nakazuje powtarzanie i uzupełnianie informacji o niej. Bardzo dobrze wiemy, że AF zwiększa śmiertelność, liczbę hospitalizacji, nasila objawy niewydolności serca, pogarsza jakość życia i wreszcie – jest odpowiedzialna za co najmniej 25-30% udarów niedokrwiennych mózgu. U dużej części pacjentów jest skąpo- lub bezobjawowa, ale nawet potwierdzenie elektrokardiograficzne w przypadku krótkich i rzadko występujących epizodów jest, niestety, kwestią przypadku oraz „szczęścia” lekarza i pacjenta.

Chciałbym przedstawić Państwu dwa przypadki kliniczne, różne, połączone na końcu właśnie wykryciem napadowego migotania przedsionków.


Opis przypadku 1

Pacjentka w wieku 58 lat została przyjęta na oddział udarowy z powodu wystąpienia w dniu poprzedzającym zaburzeń mowy i pamięci z towarzyszącym bólem głowy. Incydent trwał około 20 minut i samoistnie całkowicie ustąpił. Równocześnie obserwowano...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku 2

Pacjent w wieku 77 lat został przyjęty w trybie pilnym na oddział udarowy z powodu wystąpienia zaburzeń mowy o typie mowy [...]

Podsumowanie

Te dwa opisy przedstawiają „złośliwość” migotania przedsionków – w obu przypadkach wszystkie epizody byłe całkowicie bezobjawowe (ryc. 7).
Do góry