Przypadek kliniczny

Skrzeplina wklinowana w przetrwały otwór owalny

lek. Kamil Wera
dr n. med. Jacek Gessek
lek. Sergiusz Sowiński

Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu

Adres do korespondencji:

lek. Kamil Wera

Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej,

Specjalistyczny Szpital Miejski

ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

e-mail: kamilwera@o2.pl

  • Opisany przypadek i dostępne piśmiennictwo wydają się sugerować, że leczenie operacyjne powinno być preferowane w przypadku pacjentów stabilnych, bez istotnych przeciwwskazań do leczenia chirurgicznego


Pięćdziesięciosiedmioletni mężczyzna został przyjęty na Oddział Kardiologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu w stanie ogólnym ciężkim z powodu narastających od ok. 5 miesięcy obrzęków kończyn dolnych oraz duszności. Od 2 tygodni pacjent uskarżał się na duszność spoczynkową, masywne obrzęki podudzi i nawracające zasłabnięcia. W wywiadzie: rozpoznane przed kilkunastoma laty nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dyslipidemia; utrwalone migotanie przedsionków i kardiomiopatia rozstrzeniowa o nieznanej etiologii od ok. 7 lat. Chory cierpi na otyłość olbrzymią – BMI 52 (masa ciała ok. 160 kg). Od ponad roku nie stosował leczenia przeciwkrzepliwego z niejasnych powodów, wcześniej przyjmował warfarynę (skala CHA2DS2-VASc 3 pkt, skala HAS-BLED 1 pkt).

W echokardiograficznym badaniu przezklatkowym (TTE – transthoracic echocardiography) mimo bardzo dużych trudności związanych ze słabą echogenicznością zobrazowano dodatkowe hipoechogenne, ruchome echo, mogące odpowiadać skrzeplinie w okolicy przeg...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Drożny otwór owalny występuje u 25-30% osób w populacji ogólnej i jest najczęstszą przyczyną przecieku wewnątrzsercowego1,2. Częstość występowania PFO u pacjentów [...]

Do góry