Przypadki ekg

Coś nowego, czyli… kolejne przypadki EKG, łatwe lub trudne

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • Na co zwrócić szczególną uwagę w przypadku rejestracji holterowskich
  • „Znaleziska”, czyli ciekawe arytmicznie zapisy holterowskie

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Przedstawiane przeze mnie schematy opisu, kolejne punkty, które trzeba realizować, na co zwrócić szczególną uwagę itd. – wszystko to wydaje się łatwe. Jednak prowadzone kursy, egzaminy czy warsztaty pokazują, że tak nie jest. Przynajmniej nie zawsze jest to takie proste.

Ponownie chciałbym przedstawić kilka przykładów, które nie są może bardzo trudne, ale pokazują, że warto patrzeć na wszystko, zwłaszcza w raportach holterowskich.

Opis przypadku

Pacjentka 47-letnia z nadciśnieniem tętniczym, po ablacji nawrotnego częstoskurczu węzłowego (AVNRT – atrioventricular nodal reentrant tachycardia) we wrześniu 2020 r., z napadowym objawowym migotaniem przedsionków, zakwalifikowana do zabiegu izolacji żył płucnych. Chora leczona przewlekle przeciwzakrzepowo rywaroksabanem. W echokardiografii przezklatkowej prawidłowe wymiary jam serca, bez zaburzeń kurczliwości lewej komory, z frakcją wyrzutową (LVEF – left ventricular ejection fraction) wynoszącą ok. 60%, bez istotnych wad zastawkowych. W echokardiografii przezprzełykowej wykluczono obecność skrzepliny w lewym przedsionku. W badaniu holterowskim warto spojrzeć w pierwszej kolejności na zachowanie się częstości rytmu w czasie rejestracji – czyli trend częstości rytmu (ryc. 1).

Do góry