Jak postępować z chorym z zespołem kruchości w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej

lek. Michał Lesiak
dr n. med. Anna Smukowska-Gorynia
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Michał Lesiak

I Klinika Kardiologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

ul. Długa 1/2

61-848 Poznań

e-mail: drlesiak@gmail.com

  • Wpływ zespołu kruchości na przebieg choroby wieńcowej
  • Zabiegi rewaskularyzacji w grupie pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową i zespołem kruchości
  • Terapia przeciwkrzepliwa po przezskórnej interwencji wieńcowej


Zespół kruchości (frailty syndrome) to złożony, wieloczynnikowy zespół kliniczny, na który składają się: związany z wiekiem spadek masy mięśniowej, niedożywienie, spowolnienie ruchowe, zaburzenia poznawcze, a także choroby współistniejące, m.in. niewydolność nerek. Charakteryzuje się on występowaniem zaburzeń metabolicznych, których biomarkerami są: zwiększone parametry stanu zapalnego, m.in. białka ostrej fazy (CRP – C-reactive protein), a także zwiększone stężenie cystatyny C i kreatyniny, obniżone stężenie witaminy D, hemoglobiny i albumin. Zespół kruchości wiąże się z rozbieżnością pomiędzy wiekiem metrykalnym a wiekiem biologicznym. W zależności od jego zaawansowania pacjenci mogą być całkowicie samodzielni, częściowo lub całkowicie zależni od pomocy innych osób w zakresie wykonywania codziennych czynności. Chorzy z tym zespołem są bardziej podatni na różne czynniki stresowe, również te związane z zabiegami operacyjnymi czy przezskórnymi zabiegami wieńcowymi (PCI – percutaneous coronary intervention). W związku z tym w tej grupie stwierdza się zwiększoną liczbę powikłań oraz wyższe ryzyko zgonu.

Kompleksowe badanie zespołu kruchości u danego pacjenta zawiera analizę podejmowanych przez niego codziennych czynności i samodzielności przy ich wykonywaniu, ocenę poziomu odżywienia, funkcji poznawczych i stanu psychicznego, badania laboratoryjne oraz obiektywną ocenę sprawności fizycznej. Ze względu na złożoność omawianego zespołu w celu jego rozpoznania należy posługiwać się zwalidowanymi narzędziami, do których należą: testy oparte tylko na kwestionariuszu (skala FRAIL, Frailty Index, CFS – Clinical Frailty Scale), testy sprawnościowe (grip strength, gait speed, SPPB – Short Physical Performance Battery) oraz testy złożone zarówno z części opartej na kwestionariuszu, jak i testach sprawnościowych (Green score, SHARE-FI – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Frailty Instrument, EFS – Edmonton Frail Scale, EFT – Essential Frailty Toolset, kryteria Fried). Skrócony opis wymienionych narzędzi służących do oceny zespołu kruchości, używanych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, przedstawiono w tabeli 1.

Znaczenie kliniczne zespołu kruchości w chorobie wieńcowej

W licznych badaniach udowodniono, że rozpoznanie zespołu kruchości wiąże się z wyższą śmiertelnością, a także gorszą jakością życia chorych z ostrym zespołem wieńcowym1-4. Jest również związane z wyższą śmiertelnością5,6, gorszą jakością życia, wi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Znaczenie kliniczne zespołu kruchości w chorobie wieńcowej

W licznych badaniach udowodniono, że rozpoznanie zespołu kruchości wiąże się z wyższą śmiertelnością, a także gorszą jakością życia chorych z ostrym [...]

Wpływ zespołu kruchości na strategię leczenia choroby wieńcowej

W kontekście przedstawionych informacji nie dziwi fakt, że współistnienie wielonaczyniowej choroby wieńcowej oraz zespołu kruchości stanowi wyzwanie dla kardiogrupy podejmującej decyzje [...]

Zespół kruchości a wielonaczyniowa choroba wieńcowa

Osobnym zagadnieniem pozostaje pytanie, czy w zawale serca i stwierdzonej wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z towarzyszącym zespołem kruchości należy leczyć tylko zmianę [...]

Zespół kruchości a leczenie inwazyjne i przeciwpłytkowe po zabiegu PCI

Należy podkreślić, że w przypadku wyboru strategii inwazyjnej najnowsze wytyczne ESC dotyczące postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych zaliczają zespół kruchości do [...]

Wnioski

Do góry