Koronarografia

Wykorzystanie OCT i aterektomii rotacyjnej u pacjenta z wielonaczyniową chorobą wieńcową

lek. Michał Susuł
prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • Przezskórna angioplastyka wieńcowa u pacjenta z wielonaczyniową chorobą wieńcową i licznymi schorzeniami współistniejącymi
  • Wykorzystanie optycznej koherentnej tomografii wewnątrzwieńcowej (OCT) w procesie diagnostyczno-terapeutycznym
  • Właściwa kwalifikacja pacjenta do aterektomii rotacyjnej i korzyści płynące z jej zastosowania


Opis przypadku

Pacjent 71-letni z przewlekłym zespołem wieńcowym, po zawale mięśnia sercowego w 1993 r., po przezskórnej angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej (PCI LAD – 1993 r., 2001 r.) oraz prawej tętnicy wieńcowej (PCI RCA – 27.05.2012 r.), z zaburzeniami gospodarki lipidowej, po przebytej infekcji COVID-19 (03.2021 r.), po implantacji stentgraftu z powodu tętniaka aorty brzusznej (03.2021 r.), został przyjęty na Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu wykonania diagnostyki inwazyjnej tętnic wieńcowych z powodu nawrotu dolegliwości stenokardialnych do klasy CCS II, trwającego od kilku miesięcy.

Przy przyjęciu chory w stanie ogólnym dość dobrym, bez dolegliwości spoczynkowych, bez obrzęków obwodowych, z ciśnieniem tętniczym 150/90 mmHg. Następnego dnia, po nawodnieniu pacjenta, wykonano koronarografię z nakłucia prawej tętnicy promieniowe...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Opisany przypadek kliniczny pokazuje, jak ważny jest wybór odpowiedniej metody w leczeniu choroby wieńcowej. Właściwa kwalifikacja pacjenta do zabiegu aterektomii rotacyjnej [...]

Do góry