Koronarografia

Zastosowanie cewnikowania prawego serca w praktyce klinicznej

lek. Karol Sabatowski1

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś1,2

1Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki, Kraków 
2Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • Cewnikowanie prawych jam serca (RHC) jako metoda umożliwiająca podjęcie decyzji o kwalifikacji do leczenia inwazyjnego
  • Wykorzystanie RHC w ocenie parametrów wady przeciekowej i prawdopodobnych efektów jej leczenia
  • Opis przypadku z własnej praktyki

Opis przypadku

Mężczyzna 65-letni, obciążony nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią, zgłosił się do poradni kardiologicznej z powodu duszności pojawiającej się podczas wysiłku fizycznego. Objawy występowały od około roku. Dolegliwości nasiliły się w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

W badaniu fizykalnym bez cech dekompensacji krążenia, pacjent oddechowo wydolny. Osłuchowo zwracały uwagę cichy szmer skurczowy nad zastawką płucną (2/6 w skali Levine’a) oraz rozdwojenie II tonu serca. Z uwagi na wynik badania fizykalnego i wymie...

Pod kontrolą USG nakłuto żyły udowe prawą i lewą. Wprowadzono koszulki 6F, korzystając ze standardowej metody Seldingera. Do tętnicy promieniowej prawej założono koszulkę 5F, ponownie wykorzystując metodę Seldingera. Do lewej tętnicy płucnej, prze...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Powyższy przypadek kliniczny prezentuje wykorzystanie RHC w praktyce klinicznej. Ta inwazyjna metoda jest stosowana do wykonywania pomiarów hemodynamicznych (tab. 1), takich [...]

Do góry