Koronarografia

Fizjologiczna ocena pośrednich zmian miażdżycowych w zakresie tętnic wieńcowych z korejestracją

lek. Barbara Zdzierak1

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś1,2

1Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki, Kraków 
2Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • Pośrednie zmiany w obrębie tętnic wieńcowych – kiedy podjąć decyzję o rewaskularyzacji
  • Pomiary cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) i chwilowego gradientu ciśnienia przez zwężenie w fazie rozkurczu (iFR) – metody rekomendowane do oceny pośrednich zmian w zakresie tętnic wieńcowych
  • Opis przypadku z własnej praktyki klinicznej

Opis przypadku

Pacjent 61-letni po zawale serca z uniesieniem odcinka ST ściany dolnej i przezskórnej angioplastyce wieńcowej (PCI – percutaneous coronary intervention) w zakresie prawej tętnicy wieńcowej (RCA – right coronary artery), gałęzi międzykomorowej przedniej (LAD – left anterior descending) i okalającej (Cx – circumflex) lewej tętnicy wieńcowej, z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 w trakcie insulinoterapii, zaburzeniami gospodarki lipidowej, przewlekłą chorobą nerek, nikotynizmem w wywiadzie został skierowany na Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych w celu poszerzenia diagnostyki dolegliwości bólowych w klatce piersiowej z towarzyszącym zmniejszeniem tolerancji wysiłku fizycznego. W wykonanym przed hospitalizacją przezklatkowym badaniu echokardiograficznym stwierdzono obniżenie kurczliwości lewej komory z frakcją wyrzutową wynoszącą 38% i towarzyszącą hipokinezą w zakresie segmentu podstawnego i środkowego przegrody międzykomorowej, ściany dolnej i tylnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Pośrednie zmiany w zakresie tętnic wieńcowych oceniane angiograficznie w granicach od 50 do 90% wymagają dodatkowej oceny przed podjęciem decyzji o [...]

Do góry