Koronarografia

Kompleksowa przezskórna rewaskularyzacja dwóch przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych z mechanicznym wspomaganiem krążenia

lek. Artur Pawlik1

dr n. med. Bernadeta Chyrchel1,2

prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski1,2

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś1,2

1Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki, Kraków 
2Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • Pacjent z wielonaczyniową chorobą wieńcową i skrajnie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory po przebytym epizodzie dekompensacji układu krążenia
  • Opis procesu kwalifikacji oraz przygotowania do kompleksowego zabiegu PCI wysokiego ryzyka z czasowym przezskórnym mechanicznym wspomaganiem krążenia
  • Szczegółowy opis rewaskularyzacji dwóch przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych

Przewlekła okluzja tętnicy wieńcowej (CTO – chronic total occlusion) jest definiowana jako jej całkowite zamknięcie o znanym czasie trwania nie krótszym niż 3 miesiące lub z uwidocznionym towarzyszącym krążeniem obocznym1. CTO jest obrazowana w ok. 20% angiogramów tętnic wieńcowych2-5. Dobrze rozwinięte krążenie oboczne może zaopatrywać w krew obszar zamkniętej tętnicy wieńcowej w spoczynku, jednak w trakcie wysiłku najczęściej jest niewystarczające, by zapobiec niedokrwieniu prowadzącemu do stenokardii, duszności, ograniczenia tolerancji aktywności fizycznej lub obniżenia frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF – left ventricular ejection fraction). Dane z badań rejestrowych wskazują na związek obecności CTO z częstszym występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych3-5. Pełna rewaskularyzacja, przeciwnie, jest związana z lepszym rokowaniem i przeżywalnością niezależnie od metody leczenia6,7. Przezskórna rewaskularyzacja (PCI – percutaneous coronary intervention) CTO jest technicznie bardzo trudna – obecnie tylko ok. 10% przypadków CTO jest kwalifikowanych do takich zabiegów, jednak dzięki rozwojowi sprzętu przeznaczonego do tego celu oraz udoskonalaniu technik zabiegowych skuteczność PCI CTO w wyspecjalizowanych ośrodkach osiąga 80-90%.

Kandydatami do rewaskularyzacji CTO są chorzy z objawami utrzymującymi się pomimo terapii farmakologicznej, u których wykazano niedokrwienie i zachowaną żywotność obszaru miokardium zaopatrywanego przez zamkniętą tętnicę8. Rewaskularyzacja CTO jes...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

W artykule opisaliśmy przypadek pacjenta z wielonaczyniową chorobą wieńcową i skrajnie obniżoną frakcją wyrzutową po przebytej dekompensacji układu krążenia, u którego [...]

Do góry