Zapalenie płuc u osoby w podeszłym wieku

I Kongres Akademii po Dyplomie STANY NAGŁE

Adam Antczak
czas trwania: 00:30:10
tagi: zapalenie płuc pulmonologia stany nagłe

Dowiedz się więcej o tegorocznej edycji kongresu Stany Nagłe ➤ https://podyplomie.pl/stanynagle

W tym wykładzie m.in.:

Jaka jest etiologia środowiskowych zakażeń układu oddechowego?
Jaka jest etiologia środowiskowych zapaleń płuc wymagających hospitalizacji?
Jakie są czynniki ryzyka zapalenia płuc?
Jakie są grupy ryzyka pneumokokowego zapalenia płuc u dorosłych?
Jak jest śmiertelność w zapaleniu płuc?
Jakie są czynniki ryzyka zapalenia płuc w wieku podeszłym?
Oporność pneumokoków
Jakie są objawy zapalenie płuc w wieku podeszłym?
Skala oceny ciężkości pozaszpitalnego zapalenia płuc według BTS ( CURB-65)
Kategorie ryzyka zgonu w skali PORT i wskazania punktowe do hospitalizacji
Ogólne zasady leczenia zakażeń środowiskowych układu oddechowego – wskazania do antybiotykoterapii
Lekowrażliwość Streptococcus pneumoniae
Jak leczyć zapalenie płuc?
Czas leczenia antybiotykiem

I Kongres Akademii po Dyplomie STANY NAGŁE