Film tylko dla lekarzy Zaloguj się aby obejrzeć.

Zaburzenia metaboliczne i ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów przyjmujących leki neuroleptyczne

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki i prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
czas trwania: 01:22:37

Poruszane tematy:
✔️ ryzyko sercowo-naczyniowe i metaboliczne u chorych psychiatrycznych
✔️ wpływ leków stosowanych w psychiatrii na czynniki ryzyka chorób układu krążenia (zaburzenia lipidowe, otyłość, cukrzyca)
✔️ trudności w modyfikowaniu czynników ryzyka metodami niefarmakologicznymi
✔️ optymalny wybór leków hipolipemizujących, ze szczególnym naciskiem na zalecenia praktyczne
✔️ specyfika pacjentów stosujących leki przeciwpsychotyczne
✔️ naturalny przebieg schizofrenii jako niezależny pozafarmakologiczny czynnik ryzyka zespołu metabolicznego
✔️ strategie farmakoterapeutyczne obarczone najmniejszym ryzykiem metabolicznym

Zapraszamy do udziału w webinariach on-line > https://podyplomie.pl/webinars/52