Film tylko dla lekarzy Zaloguj się aby obejrzeć.

Patomechanizmy rozwoju chorób neuropsychicznych a wyzwania i nadzieje farmakoterapii

Psychiatria bez granic

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki oraz prof. Michael Maes (Tajlandia)
czas trwania: 01:04:05

Zapraszamy do udziału w webinariach on-line > https://podyplomie.pl/psychiatria/webinars/52

Poruszane tematy:
✔️ biochemiczne mechanizmy chorób neuropsychiatrycznych – aktywacja układu odpornościowego, stres oksydacyjny, stres nitrozacyjny, spadek stężenia substancji przeciwutleniających
✔️ metabolizm mózgowy tryptofanu i jego udział w rozwoju zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych
✔️ mechanizmy prowadzące do rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu chorób neuropsychiatrycznych
✔️ skuteczność winpocetyny lub innych leków plejotropowych; wpływ na zmniejszenie stresu oksydacyjnego, stresu nitrozacyjnego, zmniejszenie procesów zapalnych, poprawę ukrwienia

Psychiatria bez granic