Film tylko dla lekarzy Zaloguj się aby obejrzeć.

Screening i diagnostyka migotania przedsionków w 2021 roku. Na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

KARDIOEXPRESS

dr hab. n. med. Pawła Balsam prof. dr hab. med. Marcin Grabowski
czas trwania: 00:23:59

Poruszane tematy:
✔️ Jak zmieniła się diagnostyka migotania przedsionków (AF) po ukazaniu się w 2020 r kolejnych wytycznych ESC?
✔️ Jak często spotykamy się z AF w populacji ogólnej?
✔️ Na podstawie jakich zapisów EKG można rozpoznać migotanie przedsionków?
✔️ Czym są epizody szybkiego rytmu przedsionków (AHRE)?
✔️ Co zrobić z pacjentem z rozpoznanym AHRE, ale bez AF w EKG?
✔️ Czy możemy jeszcze mówić o samotnym/lone AF?
✔️ Jakie choroby prowadzą do AF?
✔️ Jakie są konsekwencje AF?

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu cotygodniowych webinarów poświęconych tematyce kardiologicznej. Rozmowy z ekspertami przeprowadzi dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawiając najnowsze zalecenia i wytyczne postępowania w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Wśród naszych wybitnych gości znajdą się między innymi: Prof. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. Piotr Jankowski, Prof. Marcin Grabowski, Prof. Artur Mamcarz.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania i do udziału w kolejnych wydarzeniach Kardioexpress > https://podyplomie.pl/webinars/63

KARDIOEXPRESS