Film tylko dla lekarzy Zaloguj się aby obejrzeć.

Jak skutecznie i bezpiecznie leczyć przeciwkrzepliwie pacjentów z migotaniem przedsionków w 2021 roku? Na podstawie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

KARDIOEXPRESS

dr hab. n. med. Paweł Balsam prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
czas trwania: 00:33:17

Poruszane tematy:
✔️ Co nowego w zakresie leczenia przeciwkrzepliwego wprowadziły wytyczne ESC z 2020 roku?
✔️ Jak postępować z pacjentem z klinicznym AF w zakresie leczenia przeciwkrzepliwego?
✔️ Jak postępować z pacjentem z AHRE w zapisach z urządzeń wszczepialnych?
✔️ Które leki są obecnie preferowane w zapobieganiu powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z AF?
✔️ Jak postępujemy z pacjentem z AF po planowej PCI?
✔️ Jak postępujemy z pacjentem z AF po OZW z PCI?
✔️ W jakich sytuacjach stosujemy zredukowane dawki NOAC?

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu cotygodniowych webinarów poświęconych tematyce kardiologicznej. Rozmowy z ekspertami przeprowadzi dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawiając najnowsze zalecenia i wytyczne postępowania w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Wśród naszych wybitnych gości znajdą się między innymi: Prof. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. Piotr Jankowski, Prof. Marcin Grabowski, Prof. Artur Mamcarz.

Trzy spotkania z cyklu bezpłatnych webinarów kardiologicznych za nami! Zachęcamy do obejrzenia nagrañ i do udziału w kolejnych wydarzeniach Kardioexpress > https://podyplomie.pl/webinars/63

KARDIOEXPRESS