Nadciśnienie tętnicze wtórne u dorosłego - jak diagnozować i jak leczyć?

KARDIOEXPRESS

dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
czas trwania: 00:36:14

U około 10% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stwierdza się oporność na leczenie. O tym, na ile wynika ono z niewłaściwego doboru leków lub ich nieskuteczności, a na ile z niestosowania się pacjentów do zaleceń, podczas kolejnego webinarium w cyklu „Kardioexpress” porozmawiają dr hab. n. med. Paweł Balsam oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie hipertensjologii. Podczas wywiadu przedstawione zostaną gotowe schematy postępowania w powyższych sytuacjach, opracowane na podstawie rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Poruszane tematy:
✔️ Jakie są przyczyny oporności nadciśnienia tętniczego?
✔️ Kiedy należy poszukiwać wtórnego nadciśnienia tętniczego?
✔️ Kiedy i w jaki sposób należy diagnozować rzadkie przyczyny wtórnego nadciśnienia tętniczego?
✔️ Co zmieniły aktualne wytyczne europejskie i polskie w podejściu do opornego nadciśnienia tętniczego?
✔️ Na ile uproszczenie terapii pozwala dobrze kontrolować „oporne” nadciśnienie tętnicze?

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu cotygodniowych webinarów poświęconych tematyce kardiologicznej. Rozmowy z ekspertami przeprowadzi dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawiając najnowsze zalecenia i wytyczne postępowania w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Wśród naszych wybitnych gości znajdą się między innymi: Prof. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. Piotr Jankowski, Prof. Marcin Grabowski, Prof. Artur Mamcarz.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania i do udziału w kolejnych wydarzeniach Kardioexpress > https://podyplomie.pl/webinars/63

KARDIOEXPRESS