Charakterystyka farmakologiczna nowych leków przeciwpsychotycznych

Psychiatria bez granic - trzecia edycja

Piotr Gałecki Stephan Hjorth
czas trwania: 00:49:33

Jakie tematy poruszyliśmy?
1. Najważniejsze różnice między neuroleptykami typowymi a atypowymi,
2. Nowe leki przeciwpsychotyczne - arypiprazol i lurazydon – ich skuteczność i ryzyko działań niepożądanych z punktu widzenia farmakokinetyki i farmakodynamiki,
3. Kariprazyna jako wyjątkowa cząsteczka okiem farmakologa,
4. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym uwalnianiu,
5. Przyszłość farmakoterapii w leczeniu schizofrenii i choroby dwubiegunowej

Chcesz wziąć udział w projekcie "Psychiatrii bez granic"? Zapisz się na naszej stronie > https://podyplomie.pl/psychiatria/webinars/52

Psychiatria bez granic - trzecia edycja