Wspólny patomechanizm depresji i chorób autoimmunologicznych implikacje terapeutyczne

Psychiatria bez granic - czwarta edycja

Piotr Gałecki Michael Maes
czas trwania: 01:25:41

Jakie tematy poruszyliśmy?
• Jaki jest patomechanizm współistnienia depresji i chorób autoimmunologicznych?
• Co jest przyczyną zwiększonego ryzyka nawrotów zaburzeń nastroju u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi?
• Czy depresję nawracającą możemy zakwalifikować do chorób autoimmunologicznych?
• Jakie są implikacje farmakologiczne przy stosowaniu leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi?
• Jaka jest przyszłość farmakoterapii u pacjentów z depresją i jednoczesnymi chorobami autoimmunologicznymi?

Chcesz wziąć udział w następnym odcinku? Zapisz się na naszej stronie: https://podyplomie.pl/psychiatria/webinars/52

Psychiatria bez granic - czwarta edycja