Ginekologia

Nowa terapia raka szyjki macicy

Lek. med. Elżbieta Świeściak

Niewiele wiadomo o ekspresji mRNA E6-AP w różnych stadiach CIN oraz podczas cyklu miesiączkowego. W pracy badawczej oszacowano ekspresję mRNA E6-AP w rozmazach cytologicznych i bioptatach pobranych z szyjki macicy u 38 kobiet w wieku 19-45 lat. Materiał pobierano zgodnie ze wskazaniem kolposkopii wykonanej z powodu nieprawidłowego rozmazu cytologicznego bez towarzyszącego zakażenia HPV, z infekcją HPV wysokiego, niskiego lub łącznie wysokiego i niskiego ryzyka bądź rozpoznania CIN1 lub CIN2/3.

Większość infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wysokiego ryzyka cofa się samoistnie, jednak część z nich przechodzi w postać przewlekłą, będącą głównym mechanizmem inicjującym proces karcinogenezy w szyjce macicy. Wczesne onkogeny wirusowe, szczególnie onkoproteiny genów E6 i E7, indukując transformację komórkową odgrywają znaczącą rolę w procesie nowotworzenia mediowanego przez HPV i wobec tego mogą być celem niechirurgicznej strategii wyciszającej zakażenie za pomocą miejscowej aplikacji małego interferującego RNA (siRNA). Wykazano, że siRNA ukierunkowany na onkogeny E6 i E7 w ludzkich komórkach szyjki macicy transformowanych przez zakażenie brodawczakiem prowadzi do skutecznego wytłumienia ekspresji tych onkogenów i przywraca prawidłową funkcję antyonkogenów p53 i pRb w regulacji cyklu komórkowego, czego efektem jest zaprogramowana apoptoza komórek i zahamowanie wzrostu guza.

Prawidłowe poziomy mRNA stwierdzano około 10-krotnie częściej w rozmazach cytologicznych niż w bioptatach pobranych z szyjki macicy. Zwiększona ekspresja E6-AP korelowała z zakażeniem HPV, jednak na podstawie ekspresji nie można różnicować typu wirusa, ponieważ w infekcjach brodawczakiem niskiego i wysokiego ryzyka ekspresja była podobna. Ekspresja mRNA E6-AP nie zależała ani od fazy cyklu miesiączkowego, ani od stosowanej hormonalnej metody zapobiegania ciąży i zarówno w rozmazach, jak i bioptatach pobranych z szyjki macicy była niezależna od zaawansowania CIN.

Badanie wspierające nowe podejście terapeutyczne z zastosowaniem siRNA E6-AP jako specyficznego celu komórkowego w CIN sugeruje nowe możliwości skutecznego leczenia raka szyjki macicy. O skuteczności tej niechirurgicznej strategii w dysplazji szyjki macicy można wnioskować na podstawie oceny hamowania ekspresji RNA.•

Do góry