Kraj

Rekordowa spłata nadwykonań

Marta Pieszczyńska

Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ przeznaczył 33 mln zł na spłatę nadwykonań za ubiegły rok. To najwyższa kwota w ciągu ostatnich kilku lat. Czy będzie to tendencja ogólnokrajowa?

Rozliczeniem objęte zostały wszystkie rodzaje świadczeń, w ramach których przekroczono limit. Fundusz w całości pokrył nadwykonania w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, usług stomatologicznych, profilaktycznych programów zdrowotnych oraz świadczeń kontraktowanych odrębnie, w tym m.in. badania genetyczne, żywienie jelitowe i pozajelitowe w domu pacjenta oraz dializy. Na ten cel przeznaczono blisko 6,3 mln zł.

Na częściową spłatę nadwykonań w pozostałych obszarach Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ rozdysponował 26,4 mln zł, z czego 16,4 mln zł trafiło na leczenie szpitalne, 5,4 mln zł na AOS, 1,1 mln zł na świadczenia rehabilitacyjne, a 3,4 mln zł na spłatę świadczeń z zakresu opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej.

Zgoda szefów regionalnych lecznic na propozycje funduszu jest równoznaczna z tym, że zrzekli się oni pozostałych roszczeń finansowych wynikających z przekroczenia limitu.

Tymczasem wartość świadczeń ponadlimitowych za ubiegły rok wynosi w województwie kujawsko-pomorskim 86 mln zł. Mimo że kwota, jaką bydgoski NFZ wygospodarował na spłatę nadwykonań jest maksymalna, nie pokryje ona wszystkich zobowiązań. Pamiętajmy jednak, że za usługi medyczne wykonane ponad limit w 2012 roku Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ zapłacił 28,5 mln, a za nadwykonania w 2011 roku w ogóle nie zapłacił.■

Do góry