Reumatologia

Szczepienia a ryzyko zachorowania na TRU 

Dr n. med. Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

Na podstawie niektórych badań sugerowano, że szczepienia mogą indukować toczeń rumieniowaty układowy (TRU). Autorzy obecnej pracy postanowili przeprowadzić międzynarodowe badanie case-control, mające na celu weryfikację tej hipotezy. W badaniu uczestniczyło 105 chorych, u których świeżo rozpoznano TRU na podstawie kryteriów ACR. Grupa kontrolna liczyła 712 osób. Wszyscy uczestnicy badania mieszkali na terenie Francji lub prowincji Quebec w Kanadzie. Każdemu badanemu choremu przypisano kilka osób z grupy kontrolnej dobranej pod kątem wieku, płci, regionu zamieszkania i daty włączenia do badania, którą wyznaczało pojawienie się pierwszych objawów TRU u badanego chorego. Oceniano w obu grupach procent osób szczepionych (analizowano 27 szczepionek) w ciągu 12 i 24 miesięcy przed datą uznaną jako początkowa. Badanie polegało na wywiadzie trwającym około godziny prowadzonym przez doświadczonych zaślepionych ankieterów wg ustalonego kwestionariusza obejmującego pytania dotyczące 85 zagadnień zdrowotnych oraz listy leków i nazw, a także zdjęć szczepionek dostępnych na rynku. Dwadziestu dwóch (21 proc.) ze 105 chorych na TRU oraz 181 (24,5 proc.) spośród 712 osób z grupy kontrolnej zostało zaszczepionych co najmniej jeden raz czasie 24 miesięcy poprzedzających włączenie do badania. Nie stwierdzono zależności pomiędzy szczepieniami a zachorowaniem na TRU. Analizowano również oddzielnie szczepienia przeciw grypie, Hepatitis B i najczęściej podawaną w tych grupach DTPP (diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis) i uzyskano taki sam wynik – nie stwierdzono związku pomiędzy szczepieniami a zachorowaniem na TRU. ■

Do góry