Warto również wspomnieć, że ratownicy medyczni chcący pracować w ramach kontraktu często skarżą się na trudności w zarejestrowaniu działalności gospodarczej, wynikające przede wszystkim z braku jednoznacznego uregulowania ich zawodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jeżeli jednak rejestracja nastąpi, a ratownik medyczny będzie chciał w jego ramach udzielać świadczeń zdrowotnych zgodne z zakresem ustawowym, tj. w zespole wyjazdowym lub SOR, rodzi się pytanie: według jakich zasad WCZP zarejestruje działalność leczniczą? Czyżby według zasad rejestracji obowiązujących dla podmiotów leczniczych, które są znacznie bardziej rygorystyczne niż zasady rejestracji praktyk zawodowych? Konieczne jest wówczas np. wniesienie o wiele wyższej opłaty za rejestrację podmiotu leczniczego.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że z punktu widzenia ratowników medycznych najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie do wykonywania przez nich zawodu w ramach praktyk zawodowych.

Do góry