Dostęp Otwarty

Sam Barnard wykonał jeszcze kilka podobnych zabiegów, włączając w to jednoczesne przeszczepienie serca i płuc oraz nerki(!). Miał w zwyczaju żartować, że jest jedynym lekarzem, który ma 100-procentową skuteczność w przeszczepianiu nerek (wykonał tylko jeden przeszczep). Po przejściu na emeryturę prowadził dalsze badania naukowe, nadzorując grupy badawcze, często podróżował, prowadząc wykłady, napisał autobiografię. Zmarł w wyniku ataku astmy oskrzelowej, na którą chorował od wielu lat.