Podatki

PIT za 2014 rok przygotuje fiskus

Edyta Szewerniak-Milewska

Wszyscy lekarze rozliczający się z fiskusem na formularzu PIT-37 będą mogli skorzystać z zeznania już wstępnie przygotowanego przez administrację podatkową. Będzie ono sporządzone na podstawie danych o dochodach przekazanych fiskusowi przez szpitale czy przychodnie, w których lekarz zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę czy umowy-zlecenia. Mają być dostępne od marca 2015 roku na stronie Ministerstwa Finansów.

PIT-37 jest typową deklaracją składaną przez pracowników i zleceniobiorców, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. W związku z nałożonym na większość płatników od początku 2015 roku obowiązkiem przesyłania w formie elektronicznej informacji o dochodach lub rocznym obliczeniu podatku, dane te będą automatycznie gromadzone w systemach informatycznych administracji podatkowej. Pozwoli to uruchomić usługę pre-filled tax return, polegającą na sporządzeniu przez fiskusa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

Pierwszy etap zakłada przygotowanie takich rozliczeń dla osób składających za 2014 rok zeznanie na formularzu PIT-37. Rozliczenia te mają być gotowe w marcu 2015 roku i udostępnione na indywidualnych kontach podatników zakładanych na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Co bardzo istotne, wstępnie wypełnione zeznania podatkowe będą stanowić tylko propozycję rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma obowiązku korzystania z tego rozwiązania. Rozliczenie można przygotować samodzielnie i złożyć tak jak dotychczas, czyli w formie papierowej w urzędzie skarbowym lub przez internet.

Zeznanie przygotowane przez administrację podatkową będzie można wysłać w niezmienionym kształcie albo wprowadzić do niego uzupełnienia i modyfikacje, np. odliczyć przysługujące ulgi podatkowe, rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Do góry