Nowości

Dermatologia: trądzik zapisany w długości palców?

Lek. med. Paweł Traczewski

Iloraz długości drugiego i czwartego palca ręki u kobiet może być uznawany za czynnik predykcyjny wystąpienia, czasu trwania i ciężkości trądziku.

W licznych badaniach wykazano, że długość czwartego palca ręki w stosunku do długości drugiego jest relatywnie większa u mężczyzn niż u kobiet. Dane naukowe wspierają hipotezę, według której iloraz długości drugiego i czwartego palca (współczynnik 2D:4D) jest odzwierciedleniem ekspozycji na androgeny w życiu płodowym, a także indywidualnej wrażliwości na nie. Dlatego niska wartość współczynnika 2D:4D sugeruje zwiększoną prenatalną ekspozycję lub podwyższoną osobniczą wrażliwość na androgeny. Do tych obserwacji odwołali się naukowcy z uniwersytetu Selcuk w Istambule, którzy jako pierwsi sprawdzili zależność między współczynnikiem 2D:4D a występowaniem i ciężkością trądziku zwyczajnego u mężczyzn i kobiet.

W badaniu wzięło udział 251 pacjentów z trądzikiem zwyczajnym (w tym 67,7 proc. kobiet) i 120 zdrowych osób (72,5 proc. kobiet) w grupie kontrolnej w wieku 16-40 lat. Nasilenie trądziku oceniano za pomocą klasyfikacji International Consensus Conference on Acne Classification System. Współczynniki 2D:4D w odniesieniu do obu rąk u kobiet z trądzikiem były znacząco niższe niż u zdrowych uczestniczek badania. Natomiast w przypadku mężczyzn nie zaobserwowano istotnych różnic. Ciężkość trądziku u kobiet dodatnio korelowała ze współczynnikiem 2D:4D dla lewej ręki i ze średnim współczynnikiem 2D:4D, a czas trwania korelował ujemnie ze współczynnikiem 2D:4D dla prawej ręki.

Trądzik zwyczajny

Jedna z najczęstszych chorób skóry, dotyka 80 proc. osób w okresie dojrzewania. W wieku dorosłym częstość występowania maleje, ale szacuje się, że w czwartej dekadzie życia objawy trądziku wciąż występują u 12 proc. kobiet i 3 proc. mężczyzn. Etiologia trądziku zwyczajnego wciąż nie została w pełni wyjaśniona, jednak uważa się, że w rozwoju choroby dużą rolę odgrywają androgeny. Działając poprzez receptory androgenowe, stymulują produkcję łoju przez gruczoły łojowe, a także powodują rogowacenie ich ujść. Prowadzi to do powstawania zaskórników, które są pierwotnymi wykwitami w przebiegu trądziku zwyczajnego.

Komentarz

Wyniki badania potwierdzają, że zwiększona ekspozycja płodu na androgeny lub podwyższona osobnicza wrażliwość na hormony androgenowe mają związek z powstawaniem trądziku zwyczajnego. Wskazują, że współczynnik 2D:4D może być uznawany, w przypadku kobiet, za czynnik predykcyjny wystąpienia, czasu trwania i ciężkości trądziku. Dalsze, bardziej szczegółowe badania z większą liczbą uczestników mogą pozwolić na bardziej precyzyjne ustalenie wpływu prenatalnej ekspozycji na androgeny na rozwój trądziku u kobiet i mężczyzn.

Do góry