Światełko w tunelu

Ten, komu się uda wymyślić doskonały system przeznaczyniowego uszczelnienia zastawki mitralnej, będzie geniuszem. Naprawa zastawki mitralnej jeszcze długo będzie stanowić wyzwanie, ale, jak oceniają kardiolodzy, idziemy w dobrym kierunku. Obecnie jest to najpoważniejszy problem kardiologów interwencyjnych, choć może nie tak trudny, jakby się wydawało. Podjęto już pierwsze próby wszczepienia zastawki mitralnej od strony prawego przedsionka metodą transseptalną. – Okazuje się – mówi prof. Rużyłło – że zastawkę mitralną można wszczepić również przezkoniuszkowo, tak jak aortalną. W instytucie wykonaliśmy już pierwszy taki zabieg jednoczesnego przezkoniuszkowego wszczepienia zastawki w ujście aortalne i mitralne. Ten nowatorski zabieg był możliwy u chorego z zaawansowanymi zwapnieniami zastawek po radioterapii przed laty. U innych pacjentów, bez takich zwapnień, na rozwiązanie oczekuje odpowiednie zamocowanie sztucznej zastawki w pierścieniu mitralnym.

Do góry