Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 9484

Czy lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej udzielający świadczeń medycznych w poradni rehabilitacyjnej posiadającej umowę z NFZ ma prawo wystawiać zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne?

Zasady wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne określone zostały w art. 38 ustawy refundacyjnej oraz wydanym na jego podstawie rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przedmiotowe rozporządzenie obok wyliczenia nazw wyrobów medycznych wymienia również m.in. osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, kryteria przyznawania oraz okres użytkowania danego wyrobu medycznego. Rozporządzenie to precyzyjnie wskazuje, lekarze jakich specjalizacji mogą wystawiać zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. We wskazanym rozporządzeniu nie zawarto uprawnienia dla lekarza specjalisty balneologii i medycyny fizykalnej do wystawiania zleceń, a więc z braku innych regulacji lekarz ten nie może wystawiać zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W tej sytuacji nie jest istotny fakt udzielania przez lekarza świadczeń w poradni rehabilitacyjnej na podstawie umowy z NFZ.

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Do góry