Bóle kończyny ustąpiły całkowicie. Chłopiec prowadzi aktywny tryb życia, trenuje sporty walki. Różnica obwodu pomiędzy kończynami jest praktycznie niezauważalna.

Wcześniej popełnione błędy

1. Pierwszy błąd leżał po stronie rodziców, którzy za późno zauważyli różnicę na obwodzie obu kończyn.

2. Kolejnym błędem było przewlekające się, nieskuteczne leczenie. W przypadku zaobserwowania w jednej z kończyn mniejszej lub niewykształconej grupy mięśniowej, a także ubytków w tkance podskórnej, należy jak najszybciej skierować pacjenta na konsultację specjalistyczną. Każda asymetria powinna być sygnałem alarmowym.

3. Nie przeprowadzono diagnostyki różnicowej.

4. Nie przeprowadzono dokładnych badań, które pozwoliłyby na szybsze postawienie rozpoznania.

5. Również lekarze zbyt późno zwrócili uwagę na różnicę w obwodzie kończyn.

Jaka jest lekcja z tej historii

Osteoid osteoma (kostniak kostninowy) występuje dość rzadko i zazwyczaj dotyczy osób przed 20. r.ż., najczęściej chłopców. Typowa lokalizacja to kość udowa lub piszczelowa, kręgosłup, kość ramienna, paliczki, kości policzkowe u dziewczynek. Ból jest tępy, ustępuje po kwasie acetylosalicylowym. Po kilku miesiącach trwania charakterystyczna jest bolesność uciskowa bez objawów zapalenia.

Diagnostyka różnicowa bólów kostnych u pacjentów w wieku pediatrycznym powinna obejmować także:

  • Bóle we wstępnej fazie kostniakomięsaka oraz mięsaka Ewinga związane z unoszeniem okostnej i drażnieniem zakończeń nerwowych. Mogą być początkowo odczuwane tylko w okresie aktywności fizycznej, następnie zaczynają dominować spoczynkowe bóle nocne, wybudzające chorego ze snu.
  • Bóle w przebiegu ostrych i przewlekłych białaczek, guzów kości o różnej złośliwości histologicznej oraz w przypadkach wtórnego zajęcia układu kostnego przez proces nowotworowy (chłoniaki, nerwiak zarodkowy, histiocytoza).
  • Bóle o typie rwy udowej lub kulszowej w okresie dziecięcym mogą być wywołane guzem rozrastającym się w kanale kręgowym lub w kręgach.
  • Bóle wzrostowe (zespół łagodnych bólów mięśni i szkieletu) występują w wieku 4-12 lat, nie codziennie, nigdy rano, są symetryczne, najczęściej dotyczą przednich części kości piszczelowych, łydek i ud, nasilają się po większym wysiłku fizycznym. Samoistnie ustępują.
  • Zespoły bólowe powięzi mięśniowych i fibromialgia – długo trwające rozlane bóle mięśni i tkanek okołostawowych, występujące w różnych porach dnia, zaburzające sen nocny i codzienną aktywność.
  • Bóle w przebiegu aseptycznych martwic kości – choroba Calvégo-Legga-Perthesa, choroba Osgooda-Schlattera.
  • Bóle pourazowe.
  • Bóle w przebiegu chorób reumatoidalnych.

Do góry