Podatki

Trudno o podatek liniowy

Edyta Szewerniak-Milewska

Nawet jeśli lekarz wykonuje w ramach działalności gospodarczej i umowy o pracę dla tego samego pracodawcy różne świadczenia, nie może się rozliczać podatkiem liniowym (19 proc.). Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2015 roku (sygn. IBPBI/1/415-1561/14/ZK).

Interpretację podatkową wydano w związku z pytaniem lekarza, który na pół etatu świadczy usługi w szpitalu specjalistycznym na wydziale chorób wewnętrznych, a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla kilku podmiotów (w tym także tego szpitala) przyjmuje pacjentów w poradniach alergologicznych. W ramach obu działalności lekarz wykonuje różne procedury medyczne i diagnostyczne, co pozwala mu – zgodnie z pozytywną opinią Państwowej Inspekcji Pracy – pracować u jednego pracodawcy i na umowie o pracę, i na kontrakcie cywilnoprawnym.

W poradni alergologicznej lekarz wykonuje bowiem testy alergiczne punktowe, oznaczenia IgE swoistych i spirometrię oraz leczy głównie astmę oskrzelowo-alergiczną, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywki i alergie pokarmowe. Z kolei na oddziale chorób wewnętrznych leczy schorzenia układu krążenia, przewodu pokarmowego i dróg moczowych oraz układu oddechowego. Leczeniem astmy oskrzelowej wraz z wykonywaniem badania spirometrycznego zajmuje się w szpitalu oddział pulmonologiczny, na którym lekarz nie jest zatrudniony.

Jedyną podobną czynnością w ramach obu działalności jest badanie fizykalne osłuchowe, jednak zdaniem lekarza czynność ta nie jest związana z samym leczeniem, ale z przygotowaniem pacjenta do terapii. Dlatego uważa, że może rozliczać dochody z działalności według 19-proc. stawki liniowej, nawet gdy świadczy usługi na rzecz swojego aktualnego pracodawcy. Dla pewności jednak lekarz skierował pytanie do fiskusa.

Dyrektor katowickiej izby z jego opinią się nie zgodził. Przypomniał, że w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się zapis, że osoba, która wybrała podatek liniowy i świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom wykonywanym na podstawie stosunku pracy, traci prawo do rozliczenia się w ten sposób. Wystarczy nawet, że wykona jakąkolwiek usługę na rzecz pracodawcy obejmującą chociażby część czynności wykonywanych na podstawie stosunku pracy.

Dlatego zdaniem przedstawiciela fiskusa lekarz utracił prawo do rozliczania się według stawki liniowej. Zarówno bowiem w poradni chorób wewnętrznych, jak i alergologicznej zajmuje się badaniem stanu pacjentów i leczeniem schorzeń układu oddechowego.

„Wystarczy więc, że zarówno jako przedsiębiorca, jak i pracownik lekarz zajmuje się oceną zdrowia, aby doszło do utraty prawa do rozliczania podatku liniowego” – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. „Nie mają znaczenia różnice w charakterze pracy, zakresie czynności czy wykonywaniu pracy według odmiennych procedur medycznych. Różnice te nie dotyczą bowiem istoty wykonywanych czynności, a ta właśnie przesłanka ma kluczowe znaczenie dla oceny możliwości opodatkowania działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym”.

Do góry