Zagranica

Holandia: Eutanazja dla najmłodszych dzieci?

Jerzy Dziekoński

Eutanazja w Holandii jest legalna. Decyzję o przerwaniu życia mogą jednak podjąć tylko osoby, które ukończyły 12 lat. Zdaniem przedstawicieli Holenderskiego Towarzystwa Pediatrycznego także dzieci poniżej tej granicy winny mieć prawo do podejmowania ostatecznych decyzji. Co więcej, na dyskusję w tej kwestii otwarta jest również minister zdrowia Edith Schippers.

Jak twierdzi towarzystwo, restrykcje wiekowe ograniczają prawa młodszych pacjentów do decydowania o sobie. Jako argument podają fakt, że metryka nie zawsze koresponduje z poziomem dojrzałości dziecka. Według lekarzy często młodsze dzieci doskonale zdają sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji. Zamiast ograniczenia wieku pediatrzy proponują test kompetencji, który niezależnie od wieku miałby określić poziom dojrzałości dziecka. Jeśli pacjent udowodni, że jest zdolny do podjęcia decyzji o eutanazji, mogłaby ona być dopuszczona za przyzwoleniem rodziców i lekarza.

– Mówimy o ekstremalnie wyjątkowych sytuacjach, w których umierające dzieci otrzymałyby szansę na odejście z godnością i bez niepotrzebnego cierpienia. Jako pediatra nie potrafię wyjaśnić tego, że wszyscy mają takie prawo oprócz pacjentów w wieku od roku do 12 lat – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami prof. Eduard Verhagen.

Pierwszym krajem, który na początku ubiegłego roku zalegalizował eutanazję bez ograniczeń wiekowych, jest Belgia.

Do góry