Podatki

Fiskus z ludzką twarzą?

Edyta Szewerniak-Milewska

Administrację podatkową czeka reforma. Jej pierwszy etap to wprowadzenie jednolitego modelu obsługi i utworzenie centrów obsługi podatników. Dzięki nim będzie można załatwić w dowolnym urzędzie skarbowym sprawy podatkowe i zusowskie. Poza tym w razie wątpliwości w kwestiach podatkowych mają być one rozstrzygane na korzyść podatnika.

Zmiany rozpoczynają się już we wrześniu. Urzędnicy urzędów skarbowych, w których znajdą się centra obsługi, będą przyjmować podania i deklaracje podatkowe, a także deklaracje akcyzowe oraz dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS. Te ostatnie dokumenty w urzędzie skarbowym można będzie składać na zasadzie dobrowolności, bo stąd i tak trafią do urzędu celnego oraz ZUS. Co więcej, dokumenty podatkowe, akcyzowe i zusowskie będzie można złożyć w dowolnym centrum obsługi – niekoniecznie w swoim urzędzie skarbowym. Pracownicy centrów będą także udzielać wyjaśnień dotyczących przepisów prawa podatkowego oraz wydawać zaświadczenia, np. o braku zaległości podatkowych.

Najmniejsi przedsiębiorcy, a więc m.in. lekarze zakładający własne firmy, przez 18 miesięcy od dnia wydania im potwierdzenia nadania NIP będą mogli skorzystać z pomocy asystenta. Asystent podatnika będzie odpowiedzialny m.in. za nawiązywanie z nimi kontaktu, a także udzielanie im informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych oraz pomocy w indywidualnych sprawach, w tym dotyczących wyboru formy opodatkowania. Naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek wyznaczyć takiego asystenta w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania od podatnika wniosku w tej sprawie.

Od przyszłego roku zacznie też obowiązywać nowa zasada w relacjach podatnik-fiskus. Katalog zasad załatwiania spraw podatkowych poszerzy się bowiem o regułę nakazującą rozstrzyganie na korzyść podatnika niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów podatkowych. Obywatel nie może bowiem ponosić konsekwencji luk w prawie, niejasności i błędów legislacyjnych. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli regulacje prawne prowadzą do wniosków niemających sensu, sprzecznych lub niejednoznacznych, należy wybrać rozwiązanie korzystne dla podatnika.

Do góry