Nowości

Dermatologia: Kiedy nowotworom skóry towarzyszą guzy poza skórą

Lek. med. Paweł Traczewski

Badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców dostarczyło wartościowych klinicznie informacji na temat pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku NMSC lub czerniaka, u których ryzyko powstania nowotworów umiejscowionych poza skórą jest podwyższone, szczególnie w młodszych grupach wiekowych i u palących papierosy.

Nieczerniakowe nowotwory skóry (non-melanoma skin cancers – NMSC), czyli rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy, a także czerniak występują powszechnie w Europie i USA. Badania wykazały istnienie innych, poza promieniowaniem ultrafioletowym, modyfikowalnych czynników ryzyka tych nowotworów, takich jak konsumpcja alkoholu i palenie papierosów. Autorzy badania opublikowanego w „Journal of European Academy of Dermatology and Venereology” postawili tezę, że pacjenci z nowotworami skóry mają podwyższone ryzyko powstania innych guzów, a wpływ na nie mają także modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki.

W populacyjnym badaniu wykorzystano dane dotyczące 447 801 dorosłych mieszkańców USA, zebrane w latach 1997-2011 w ramach National Health Interview Surveys. W analizie uwzględniono dodatni wywiad w kierunku NMSC, czerniaka i 27 rodzajów nowotworów pozaskórnych. Stwierdzono, że NMSC wiąże się z podwyższonym ryzykiem jednego (OR 2,43) lub większej liczby (2,94) guzów zlokalizowanych w innych narządach. W przypadku czerniaka ilorazy szans wyniosły odpowiednio 3,25 i 6,11. Nowotwory o pozaskórnym umiejscowieniu były częstsze u pacjentów młodszych (18-39 lat i 40-49 lat) oraz osób rasy białej z NMSC lub czerniakiem (p < 0,0001). Palacze papierosów z dodatnim wywiadem w kierunku nowotworów skóry byli obarczeni wyższym ryzykiem nowotworów niż pozostałe osoby w tych samych grupach wiekowych. Z NMSC wiązało się podwyższone ryzyko nowotworów pęcherzyka żółciowego, mózgu, sutka, jelita grubego, przełyku, nerek, płuc, tkanek miękkich, gardła lub krtani, tarczycy, macicy, a także chłoniaków i czerniaka. Natomiast u osób z dodatnim wywiadem czerniaka zaobserwowano zwiększone zagrożenie nowotworami: pęcherzyka żółciowego, sutka, jelita grubego, nerek, płuc, trzustki, prostaty, tkanek miękkich, gardła/krtani, tarczycy, macicy. Częstość występowania nowotworów w pozaskórnych lokalizacjach wzrosła między 1997 a 2011 rokiem u wszystkich badanych (z 4,51 proc. do 5,73 proc.; p < 0,0001). Wzrost ten był jeszcze wyższy przy uwzględnieniu tylko pacjentów z wywiadem NMSC lub czerniaka.

Do góry