Ważne liczby

Ważne liczby

Opracował Jerzy Dziekoński

15 proc. – o tyle wzrosło zatrudnienie lekarzy w oparciu o kontrakty

14 proc. – o tyle wzrosły wydatki kontrolowanych szpitali na wynagrodzenia w oparciu o kontrakty

55-110 zł – w tych granicach waha się stawka godzinowa lekarzy zatrudnionych na kontraktach

(Raport NIK na temat zatrudnienia w polskich szpitalach w latach 2011-2014)

Komentarz

Michał Kozik, radca prawny

Zatrudnianie lekarzy w formie umowy z praktyką lekarską założoną w tym celu przez lekarza ma swoje wady i zalety. Należy jednak postawić ostrożną tezę, że ta forma wykonywania zawodu lekarza będzie zdobywała coraz większą popularność, szczególnie wśród młodych lekarzy, którzy nie odczuwają lęku przed prowadzeniem własnej firmy. Z informacji NIK z dnia 22 lipca 2015 roku o kontroli dotyczącej zatrudnienia w SPZOZ wynika, że lekarze zatrudnieni na kontraktach w kontrolowanych szpitalach zanotowali w latach 2010-2014 znaczny wzrost wysokości wynagrodzenia. Ten wzrost wynagrodzenia należy jednak odnieść do nienotowanego w innych branżach zwiększenia ryzyka zawodowego. Według mnie żadna inna grupa zawodowa w ostatnich latach nie stała się przedmiotem takiej eskalacji roszczeń o odszkodowania, jakiej doświadczają lekarze (coraz wyższe kwoty dochodzone przez pacjentów i większa częstotliwość składania pozwów). Trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do zatrudnienia w ramach umowy o pracę lekarz zatrudniony na kontrakcie występuje w sądzie jako pozwany i musi z własnych środków pokryć np. koszty prawnika. Zawierając kontrakt ze szpitalem, lekarz musi to uwzględnić w swoim wynagrodzeniu.

NIK zwrócił uwagę na realizowanie przez lekarzy kontraktowych świadczeń bez zachowania prawa do regeneracji sił. Sądzę, że do redukcji liczby godzin nieprzerwanego świadczenia usług lepiej przyczyni się wzrost świadomości skutków prawnych popełnienia błędu z przemęczenia niż nowa regulacja prawna.

Do góry