Student znika z eWUŚ

Problem, który już dawno sygnalizowali lekarze POZ, zauważył także NFZ. Lubuski oddział podał, że problemy z ubezpieczeniem najczęściej dotyczą tych studentów, którzy pracują tylko w okresie wakacji np. na umowę o pracę. Uzyskują oni wtedy na krótko własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym powinni być wyrejestrowani z ubezpieczenia przez rodziców czy opiekunów. Po zakończeniu pracy pracodawca też ich wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego.

Oddział informuje, że właśnie wtedy każdy student powinien przypomnieć rodzicom o ubezpieczeniu. Problem pojawia się także, gdy rodzice zmieniają pracę.

Cudzoziemiec bez PESEL

Nie wszyscy cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce legalnie, mają przyznany PESEL, a to rodzi problemy z udzielaniem im świadczeń zdrowotnych. Problem wynika z tegorocznej nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, po której osoby przebywające w Polsce na podstawie wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy nie otrzymują PESEL z urzędu. Tymczasem złożenie deklaracji do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej wymaga podania PESEL, bez tego system jej nie przyjmie.

Do góry