Kraj

Słupsk: Psychiatria z kilku klocków

Jacek Wykowski

75 miejsc w dziennym domu opieki oraz 60 miejsc w środowiskowym domu samopomocy – taką pulą dysponować będzie planowana w Słupsku inwestycja na terenie kompleksu poszpitalnego przy ulicy Obrońców Wybrzeża. Kwota 6 mln zł ma wystarczyć na remont dwóch budynków, w których dawniej mieściły się oddziały: zakaźny dla dorosłych, pediatryczny i medycyny sądowej. Pacjenci będą mogli skorzystać zarówno z porady lekarskiej, jak i z innych form wsparcia – ma to umożliwić połączenie na jednym terenie placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Aby zrealizować to zamierzenie, Słupsk zamierza ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działań rewitalizacyjnych w trybie negocjacyjnym.

Dzienny dom opieki oraz środowiskowy dom samopomocy powstają jako składowa szerszego projektu, jakim jest stworzenie w Słupsku centrum zdrowia psychicznego.

Nowa placówka będzie sąsiadowała z przeniesionym do głównego budynku dawnego szpitala wojewódzkiego szpitalem psychiatrycznym. Budynek pochodzący z 1914 roku, a więc pod opieką konserwatora zabytków, został już w znacznej części odremontowany i od lutego 2015 roku działa w nim oddział psychiatryczny słupskiego SPSPZOZ. Po całkowitym ukończeniu remontu w obiekcie znajdzie się m.in. oddział terapii uzależnienia od alkoholu, poradnia uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z oddziałem dziennym dla chorych psychicznie. Inwestycja ma pochłonąć 15 mln zł.

Na tym samym terenie realizację własnego projektu zapowiada Pomorski Okręg PCK, który chce utworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy.

Wszystkie budynki połączy część parkowa, dostępna dla wszystkich mieszkańców Słupska.

Do góry